[:sk]

Reklamný “fullservice”

Infocus je reklamná agentúra fullservisovéhotypu. Od roku 2006 poskytujeme pre svojich klientov široké portfolio služieb v oblasti reklamy a marketingového poradenstva. Neustále sa snažíme prinášať novinky a riešenia, ktoré sú o krok pred konkurenciou.

Marketingová komunikácia

Agentúra sa zaoberá marketingovou komunikáciou a všetkým, čo s ňou súvisí. Jej cieľom je zverenie značiek a ich imidžu do jej opatery. Ponúka kompletné „fullservisové” služby a pomáha realizovať cieľové zámery klienta. Navrhuje riešenia pri napĺňaní marketingových cieľov, tvorí stratégie a pomáha definovať trhovú pozíciu, imidž a identitu spoločnosti.

Náš cieľ

Cieľom Infocusu je vytvoriť čo najužší kontakt s klientom, pochopiť jeho zámery a ciele, poskytnúť poradenstvo, client service, usmerňovať investované prostriedky na úspešnú marketingovú komunikáciu, budovanie a rast značky.

Čomu sa najviac venujeme

  • Multimédiá
  • Polygrafia
  • Foto
  • Reklamné tabule a polepy
  • Branding
  • Eventy
  • Dizajn obalov
  • Reklamné predmety

[:en]

What we do

Infocus is a full service advertising agency. Since 2006, we offer our clients a wide portfolio of services in the field of advertising and marketing consultancy. We continue to devote great deal of effort to providing innovations and solutions that are always one step ahead of the competition.

Our agency deals with marketing communication and all that it entails. Its purpose is to take care of the brands and their image. The agency offers complete “full -service” services and helps to implement clients’ objectives. It proposes solutions for the achievement of marketing targets, creates strategies and helps to define market position, image and identity of a company.

Marketing target of a customer
Agreement on the strategy
Reaching target group

Our aim

The aim of our agency is to create the closest possible contact with the client, understand his plans and objectives, provide advice and client service, use invested resources for a successful marketing communication, brand building and growth.

Our skills

Content Management Systems0
Printing Industry0
Audio / Video / Photo0
Marketing0